Načítám...
Zaslat poptávku
English
Zaslat poptávku

VERIFIKACE & VALIDACE

Specializujeme se zejména na tyto služby:
 

 • Elektromagnetická kompatibilita

 • Elektrická bezpečnost

 • Hardware compliance (shoda parametrů s normativními požadavky)

 • Tvarová inspekce 3D scanem

Co to je "Elektromagnetická kompatibilita"?

 

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) je potvrzení o shodě parametrů výrobku s příslušnými zákonnými požadavky.


PROČ JE TO DŮLEŽITÉ?

 

Každé elektrické a elektronické zařízení během svého provozu vyzařuje elektromagnetické vlny. Elektromagnetické vlny se chovají podle podobných zákonitostí, jako vlny světelné, nebo hlukové. Narozdíl od světelného a zvukového vlnění (v určité části spektra) však vlnění elektromagnetické nevidíme, neslyšíme, necítíme a nedokážeme ani jinak svými smysly detekovat. Přesto však nám, lidem, zvířatům, ale i nejrůznějším zařízením může elektromagnetické vlnění značně škodit.

Proto je tento elektromagnetický smog nežádoucí a je třeba ho u všech elektrotechnických výrobků uváděných na trh měřením ověřit, že výrobek splňuje zákonné normy na vyzařování elektromagnetickému vlnění. Nedílnou součstí EMC je pak dále i měření, jak je daný výrobek odolný proti tomuto záření. Dobře navržený elektrotechnický výrobek by neměl v ideálním případě žádné elektromagnetické záření vylučovat a měl by být proti takovému případnému záření z okolního prostředí imunní. 

Výstupem EMC měření je vystavení Prohlášení o shodě. Prohlášení o shodě (anglicky Declaration of Conformity) je dokument, který vydává výrobce, dovozce nebo zástupce výrobce a potvrzuje, že výrobek splňuje požadavky stanovené v příslušných evropských směrnicích a normách, a tudíž je shodný s právními předpisy EU.

Prohlášení o shodě musí obsahovat informace o výrobku, včetně názvu a typového označení výrobku, identifikace osoby, která vydala prohlášení o shodě, popis účelu výrobku, seznam platných směrnic a norm, které jsou splněny, a popis postupů, které byly použity pro ověření shody výrobku s danými směrnicemi a normami.

Prohlášení o shodě je důležitým dokumentem pro výrobce, protože umožňuje uvádět výrobky na trh v Evropské unii. Výrobce musí zajistit, aby každý výrobek, který uvádí na trh, měl příslušné prohlášení o shodě a splňoval požadavky směrnic a norem. Prohlášení o shodě může být vyžadováno při kontrole úřady pro ochranu spotřebitele nebo při dovozu výrobků do zemí mimo Evropskou unii.

 

KDO TO KONTROLUJE?

 

Dozorové orgány Ministerstva Průmyslu a Obchodu (MPO), například Celní úřady, Drážní úřad, Úřad pro civilní letectví, Český telekomunikační úřad, Krajské hygienické stanice a Česká obchodní inspekce.

 

CO JE K TOMU ZAPOTŘEBÍ?

 

Soubor dokumentů, zejména protokolů z měření, které jednoznačně dokládají, že parametry výrobku jsou v souladu s příslušnou legislativou. Má-li výrobce dostatečné know-how a vybavení, může CE deklarovat na základě vlastních měření a protokolů. V ostatních případech je třeba navštívit odborné pracoviště, které je schopno tato měření provést a příslušné dokumenty vyhotovit. 

 

JAK VÁM MŮŽEME POMOCI?
 

Vývoji, verifikaci a validaci elektronických zařízení se věnujeme již více než dvě desetiletí. Ať pro projekty, které pro vás vyvíjíme my, nebo jakékoliv vaše vlastní výrobky jsou vám naše laboratoře k dispozici. Pyšní jsme zejména na naši EMC laboratoř. Neuspěli jste při certifikaci? Svěřte vaše zařízení do našich rukou a my vám ho vyladíme tak, aby příště certifikací prošlo. Pokud by to nebylo možné jen laděním a dodatečnými EMC opatřeními, tak vám vypracujeme analýzu a doporučení, co a jak upravit v designu.  

110_dsc-4013-copy.jpeg

Disponujeme špičkově vybavenou EMC laboratoří pro provádění všech testů vyžadovaných většinou produktových norem, včetně vlastní EMC komory: 

 

 • frekvenční rozsah 30 MHz až 18 GHz
 • automaticky ovládaná točna o průměru 1,2 m a nosnosti 500 kg
 • maximální rozměry zkoušeného produktu 1.000 x 1.000 x 2.000 mm
 • měření vyzářených emisí v pásmu 30 MHz až 7 GHz (měřící vzdálenost 3 m
  výška antény 1 až 1.8 m) a měření rušení šířeného vedením
 • odolnosti proti vysokofrekvenčnímu elektromagnetickému poli
  uniformní pole 1,0 m x 1,5 m
  → do 12 V/m ve frekvenčním rozsahu 80 MHz až 3 GHz z měřící vzdálenosti 3,0 m
  → do 3,6 V/m ve frekvenčním rozsahu 3 GHz až 6 GHz z měřící vzdálenosti 3,0 m

Naši odborníci jsou připraveni se Vám plně věnovat nejen během celého procesu získávání prohlášení o shodě CE, ale i během samotného vývoje vašeho zařízení.

Zakládáme si na časové flexibilitě. Záleží nám na Vašich požadavcích a potřebách.